Rekrutacja 2018/2019 - Przyjmujemy uczniów do klasy 0:

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Zarząd Fundacji podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru do
klasy I - ogłaszamy ostatnie wolne miejsca!

 

PYTANIA ws. rekrutacji: Dyrektor Cezary Wosiński 669 138 800

 

Zasady rekrutacji do Dwujęzycznej Akademii Soward

 • Rodzice składają wypełniony Kwestionariusz Rekrutacji oraz Umowę o Świadczenie Nauki.

  • 01.SOWARD_WNIOSEK_PRZYJĘCIE

  • 00. SOWARD_UMOWA

  • Kandydaci do klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu kwalifikacyjnym składają informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; Kandydaci do klas od II do VII składają świadectwo ukończenia klasy programowo niższej;

  • Rozmowa rodziców i dziecka z dyrektorem, psychologiem i wychowawcą klasy

  • Rodzice dostarczają kopię aktu urodzenia dziecka (konieczne do dokonania wpisu do e-dziennika)

    

   Zniżki w opłatach za drugie dziecko w szkole

    

  •