Oferta edukacyjna Dwujęzycznej Akademii SOWARD

Misja Akademii Soward realizowana jest poprzez:

 1. Gwarancja kadry o najwyższych kwalifikacjach,

 2. Gwarancja opanowania języka angielskiego na poziomie wyższym niż jest to możliwe w tradycyjnym nauczaniu — do 14 godzin kontaktu z językiem angielskim w tygodniu,

 3. Dwujęzyczność w praktyce – liczba godzin języka angielskiego w Dwujęzycznej Akademii Soward

  1. realizacja podstawy programowej z zakresu języka angielskiego, wymaganej przepisami prawa (gramatyka, pisanie, słownictwo),

   • klasa I-III – 2 godziny języka angielskiego w tygodniu

   • klasa IV-VI –  3 godziny języka angielskiego w tygodniu

  2. dodatkowe lekcje języka angielskiego (gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy), w liczbie:

  • klasa I-III – 4 godziny (m.in. gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy)

  • klasa IV-VI – 6 godziny (m.in. gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy, geografia, przyroda, chemia, matematyka, fizyka)

  1. zajęcia dodatkowe prowadzone z wykorzystaniem języka angielskiego

   • Klasa I-III – 4 godziny w tygodniu

    • SowarDUTING – informatyka z językiem angielskim,

    • SowarDISE – wychowanie fizyczne z językiem angielskim

    • SowarDACTING – kółko teatralne z językiem angielskim,

    • SowarDOING – zajęcia praktyczno-techniczne z językiem angielskim (kółko kulinarne, kółko kroju i szycia, majsterkowanie, warsztaty plastyczne, ceramika)

    • SOWARDIENCE – praktyczne warsztaty fizyczno-chemiczne

   • Klasa IV-VI – 5 – godzin w tygodniu

    • SowarDUTING – informatyka z językiem angielskim,

    • SowarDISE – wychowanie fizyczne z językiem angielskim

    • SowarDACTING – kółko teatralne z językiem angielskim,

    • SowarDOING – zajęcia praktyczno-techniczne z językiem angielskim ( kółko kroju i szycia, majsterkowanie, warsztaty plastyczne)

    • SOWARDIENCE – praktyczne warsztaty fizyczno-chemiczne

    • SOWRDOOKERY – kółko kulinarne,

    • SOWARDAIKI – zajęcia aikido

    • SOWARDEATIVITY – warsztaty kretywnego myślenia

 4. Nacisk na nowoczesne kształcenie — wykorzystanie e-learningu na lekcjach,

  • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,

  • matematyka w formie dodatkowych zajęć przez internet, 

  • ortografia w nowoczesnej formie e-learning,

  • techniki pamięciowe — kurs online dla dzieci,

 5. nauczanie komplementarne łączące edukację tradycyjną, treningi sztuk walki i kursy e-learningowe:

  • szkoła jest środowiskiem, nadającym kierunek edukacji i wychowania dziecka,

  • treningi sztuk walki (AIKIDO) uczą szacunku, wytrwałości i pewności siebie, 

  • e-learning uczy systematyczności i rozwija wyobraźnię.

 6. wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności uczniów — możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań organizowanych w oparciu o badania opinii, potrzeb i talentów uczniów:

  • szachowe

  • naukowe – warsztaty alchemii, warsztaty matematyczno-techniczne,

  • artystyczne – warsztaty ceramiczne, nauka gry na keyboardzie, ART DECO,

  • kulturalne – warsztaty teatralne, edukacja filmowa-bajki,

  • sportowe – zumba, aikido, basen, gimnastyka korekcyjna,

  • ekologiczne – Świat wokół nas,

 7. autorską metodę rozwoju kompetencji społecznych u uczniów opartą o elementy: planu Daltońskiego, psychologii pozytywnej, pedagogiki Gestalt, pedagogiki Montessori,

 8. terapię logopedyczną,

 9. terapię pedagogiczną — zajęcia z psychologiem-coachem dziecięcym,

 10. kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w codziennym życiu.